בת המידבר - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1984
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: יזהר כהן
לחן: יזהר כהן
מבצע/ת: יזהר כהן
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
ריקודי עם - מחנה יונה 1995 - VIM48
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 3 (W149)
מקור המוזיקה: רוקדים מס.149 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 97' חלק 2 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה