הורה ביאליק - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1962
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: עממי
לחן: חסידי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Hora Sheleg 2009
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
מתי גולדשמידט DVD
עמנואל מס.115
רוקדים מס. 16
מקור המוזיקה: CD-Hora Sheleg 2009
CD-Hora Sheleg 2010
LP-Chassidic Dances, Kibbutz Style - Tikva 147 - (1973) - Fred Berk
LP-Dance Israel! (Toronto 3/63)-Dancecraft 123301(1968)T. Kermerman
LP-Panorama - Tikva 140 - (1971L) - Fred Berk
משה תלם - תלמים 3 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Chassidic Dances, Kibbutz Style-Tikva 147-(1973)
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה