הן ירונן - לאה ברגשטיין
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1948
יוצר/ת: לאה ברגשטיין
מילים: מתתיהו שלם
לחן: מתתיהו שלם
מבצע/ת: גאולה זוהר
מקור וידאו: מחול אירופה 1993
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
מתי גולדשמידט DVD
עמנואל מס. 35
עמנואל מס. 41
רוקדים מס. 17
מקור המוזיקה: LP-Debka Israeli Folk Dances - Tikva 100 - (1969L) - Fred Berk
LP-Nirkoda No. 2 - Hed Artzi AN 48-56[NRK2] - (1972L) -
מטמונים 4 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: LP-Ofra Fuch-Debka Israeli Folk Dances-Tikva 100
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה