נוח - ראובן פרטוק
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1993
יוצר/ת: ראובן פרטוק
מילים: יורם טהרלב
לחן: מתי כספי
מבצע/ת: מתי כספי
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
עמנואל מס. 24
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 65 (W128)
מקור המוזיקה: רוקדים מס.128 - קלטת שמע
רוקדים מס.129 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.128 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Shokolad Menta Mastik, Matti Caspi and Shokolad Mentah Mastik
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה