המחזרים - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1972
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: משה אלימלך
לחן: עממי ספרדי
מבצע/ת: הפרברים
מקור וידאו: חוללו זמר מס. 30 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - July 15 2005 - R241 - DVD
עמנואל מס. 30
מקור המוזיקה: LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Hamachol: for educational purposes - [HAM] [HMC] - Fredi Cohen
חוללו זמר מס. 30 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (July 15 2005 - CD - R241)
יענקל'ה לוי - 3 - CD
רוקדים מס. 88 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה