הדודאים - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1966
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: תנ"כי
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: עליזה עזיקרי
מקור וידאו: יענקל'ה לוי - רוקדים מס. DVD 109
מחול אירופה קדם סדנה 1999
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
עמנואל מס. 30
רוקדים עם יענקלה לוי (רוקדים DVD 102)
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
מקור המוזיקה: LP-Dance Israel! (Toronto 3/63)-Dancecraft 123301(1968)T. Kermerman
LP-Panorama - Tikva 140 - (1971L) - Fred Berk
יענקל'ה לוי - 2 - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
רוקדים 109 - CD
רוקדים 18 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רוקדים מס. 87 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - שיר השירים - CD
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
הערות: Song Of Songs 1:16; 7:14; 8:14, Performance Dance
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה