שמש בוקר - רענן מןר - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1993
יוצר/ת: רענן מןר - משה תלם
מילים: חנה גולדברג
לחן: נורית הירש
מבצע/ת: יזהר כהן
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
הורה כיף 1994
מחול אירופה 1994
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
עמנואל מס. 27
רוקדים 317-ממנרקוד 6 DVD
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 64 (W132)
מקור המוזיקה: מחול אירופה CD -2010
משה תלם - תלמים 4 - CD
רוקדים 28 - CD
רוקדים 316-ממנרקוד 6 CD
רוקדים מס.132 - קלטת שמע
רוקדים מס.139 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: מחול אירופה 2009
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
הערות: Also sung by Lilach Lahav
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה