מחול הגת - ירדנה כהן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
סוג: זוגות מעורבים
שנה: 1951
יוצר/ת: ירדנה כהן
מילים: אין
לחן: יזהר ירון
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Dances For Children (Israeli Folk Dance Medley) - Tikva 106 - Fred Berk
LP-Israeli Folk Dances Volume 2 - IMF 7 - (1957) - Dvora Lapson
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: LP-Israeli Folk Dances Volume 2-IMF 7-(1957)
LP-Shai Burstyn-Israeli Folk Dance Medley-Tikva 106
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה