נערה - משה אסקיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1970
יוצר/ת: משה אסקיו
מילים: אין
לחן: שלמה שי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
הורה כיף 1999
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
עמנואל מס.109
עמנואל מס.302
רוקדים מס. 269 DVD
מקור המוזיקה: LP-Na’arah: Folkdances of Israel - IFC 1 - (1970) - Moshe Eskayo
הורה כיף 13 - CD
משה אסקיו 2 - CD
רוקדים 269 - CD
רוקדים 33 - CD
רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה