אלכסנדרובה - רוסי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות לועזי
שנה: 1930
יוצר/ת: רוסי
מילים: אין
לחן: עממי רוסי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: עמנואל מס.108
עמנואל מס.302
רוקדים מס. 325 DVD
מקור המוזיקה: LP-Hava Nirkoda: Folk Dances in Israel Today - CG-638, (1972L) - R. Sturman
רוקדים 32 - CD
רוקדים 325 - CD
רוקדים מס. 24 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.24 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה