באר בשדה - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1950
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: עודד זמיר
לחן: עודד זמיר
מבצע/ת: רון שובל
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
משה תלם- DVD 2006
עמנואל מס.101
רוקדים מס. 17
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 90 (W205)
ריקודי עם ניו -זילנד פאסיפיק 2001
מקור המוזיקה: LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-Menorah 204 (1977L) -R. Sturnman
LP-New Folk Dances of Israel - Tikva T-142 - (1970) - Moshe Eskayo
LP-Telamin: Israeli Dances with M.Telem-[TMM]DM 81881, BT 11231-(1979)
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 2 - CD
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים 291 - CD
רוקדים מס. 2 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Geula Gill Sings Folk Dances of Israel-MEN LP 204, Folkcraft FLP 2
LP-Telamin 1-Israeli Folk Dances with Moshe Telem-DM 81881, BT 11231-(1979)
Recording Center For Folk Dancing No.2 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Lehakat Emanuel Zamir, Arik Einstein, Shem-Tov Levi
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה