בחור חדש - טוביה טישלר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2008
יוצר/ת: טוביה טישלר
מילים: אלון אולארצ'יק
לחן: אלון אולארצ'יק
מבצע/ת: אלון אולארצ'יק
מקור וידאו: Yoni Carr Mini Workshop 2016
רוקדים מס. 275 DVD
ריקודי עם - סבבה 2008
רמה ריקודיה 2008 DVD
מקור המוזיקה: חוללו זמר מס. CD - 44
רוקדים 275 - CD
רמה ריקודיה 2008- CD
מחנה ריקודים / סדנא: סבבה 2008
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה