נעים מאד לואי - דודו ברזילי, ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2019
????/?: דודו ברזילי, ירון בן שמחון
?????: דורון אלימלך, ליאור חביב
???: לואי עלי, ליאור חביב
????/?: לואי עלי
?÷?? ?????: Ashdod 2019
Machol Aviv 2019
Rokdim 413 - Part of Ashdod Hishtalmut 2019
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Camp Shelanu 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????