ריקודי הקאובוי - ראובן פרטוק
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1989
????/?: ראובן פרטוק
?????: ג'ים קונור
???: ג'ים קונור
????/?: החבובות
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
עמנואל מס. 14
רוקדים מס. 23
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 22 - CD
רוקדים 10 - CD
רוקדים מס. 80 - קלטת שמע
רוקדים מס.102 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.102 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.80 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????