ליטל - מוטי אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1980
????/?: מוטי אלפסי
?????: אין
???: עמי גלעד
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 14
רוקדים מס. 359 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 117 - CD
רוקדים 359 - CD
רוקדים מס.103 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.103 (in Hebrew)
?????: aka Naama, Originally created to Naama.
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????