ראיתי בחלום - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1983
????/?: דני דאסא
?????: עממי
???: ציון גולן
????/?: ציון גולן
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 13
?÷?? ?????÷?: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
דני דאסא 1 - CD
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
ריקוד 87-88 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????