ניגון בלב - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1987
????/?: דני דאסא
?????: י. מוטרי
???: ס. שבאזי
????/?:
?÷?? ?????: Dani Dassa miscellaneous
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
מחנה ריקוד 1999
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 13
?÷?? ?????÷?: דני דאסא 2 - CD
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
ריקוד 87-88 - קלטת שמע
ריקוד חורף - 2005 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????