היינו שניים - שגיא עזרן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2018
????/?: שגיא עזרן
?????: משה פרץ, נסרין כדרי, אבי אוחיון
???: משה פרץ, אבי אוחיון, מתן דרור
????/?: משה פרץ, נסרין קדרי
?÷?? ?????: Bitnua 2018
Machol Merkaz 2018
רוקדים מס. 406
?÷?? ?????÷?:
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????