מישהו איתי כאן - אלמוג בן עמי, מיכאל ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2018
????/?: אלמוג בן עמי, מיכאל ברזילי
?????: בנייה בארבי
???: בנייה בארבי
????/?: בניה בארבי
?÷?? ?????: Hungaria 2018
Yenne 2018
מחול אירופה 2018
מחול השלום 2018
רוקדים מס. 406
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances Daught Machol Hungaria 2018
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????