תני לי קצת - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 2018
????/?: דודו ברזילי
?????: אבי אוחיון, רותם כהן
???: אבי אוחיון, מתן דרור
????/?: רותם כהן
?÷?? ?????: Hungaria 2018
LeRiku Baltica 2018
Yad Beyad 2018
Yenne 2018
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances Daught Machol Hungaria 2018
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????