מחול כורדי - אור אשכנזי + ולנה אשכנזי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2017
????/?: אור אשכנזי + ולנה אשכנזי
?????: אין
???: צפריר יפרח
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Hungaria 2018
Yenne 2018
מחול השלום 2018
רוקדים מס. 400
?÷?? ?????÷?: רוקדים 400
???? ??÷???? / ????: Dances Daught Machol Hungaria 2018
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????