מחול הפרח - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1975
????/?: יענקל'ה לוי
?????: יגאל פלג
???: יוסף מוסטקי
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2016
DVD-Karmiel Summer Course 2011
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
עמנואל מס. 11
רוקדים מס. DVD 27
רוקדים מס. DVD 58
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 14 (W197)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 72 (W146)
?÷?? ?????÷?: LP-Obispo 1978 - OS-1001[SLO] - (1978) - Yankele Levy
יענקל'ה לוי - 2 - CD
רוקדים 38 - CD
רוקדים מס. 27 - קלטת שמע
רוקדים מס. 87 - קלטת שמע
רוקדים מס.146 - קלטת שמע
רוקדים מס.197 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.27 (in Hebrew)
?????: and Yigal Peleg {Music}, aka Ohavech Ani Ke'et Haperach
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????