בין נהר פרת - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1970
????/?: יענקל'ה לוי
?????: חיים נחמן ביאליק
???: נחום נרדי
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: עמנואל מס. 11
רוקדים מס. DVD 40
רוקדים עם יענקלה לוי (רוקדים DVD 102)
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
?÷?? ?????÷?: LP-Back From Israel - Hadarim 3 - (1971) - Shlomo Bachar
LP-Canti e danze d’israele - FARN 1050, ARN 34296 Kol Aviv -
LP-Israel’s Latest Folk Dances - CBS 84774 -
LP-Kadima: Folkdances of Israel - IFC 2 - (1972) - Moshe Eskayo
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
LP-Souvenir From Israel - Tikva 148 - (1971) - Fred Berk
יונתן כרמון - כרמון - CD
יענקל'ה לוי - 2 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רוקדים מס. 86 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
?????: Also sung by Mazi Cohen and Shem Tov Levy, Karmon, Bracha Zephira
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????