נורמלי - מיכאל ברזלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2017
????/?: מיכאל ברזלי
?????: פבלו רוזנברג
???: פבלו רוזנברג
????/?: פבלו רוזנברג
?÷?? ?????: Hora Eclipse 2017
Polin Rokedet 2017
Yenne 2017
מחול אירופה 2017
רוקדים מס. 392 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 392 - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Europa 2017
Machol Italia
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????