כי תנעם - תמר אליגור
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1954
????/?: תמר אליגור
?????: מיכל קשטן
???: גיל אלדמע
????/?: גאולה זוהר
?÷?? ?????: Kenes Dalia 1993
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
עמנואל מס. 8
עמנואל מס.304
רוקדים מס. DVD 76
רוקדים מס. 26
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 72 (W146)
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Dances - Folkways FW 6935 - (1972L) -
LP-Israeli Folk Dance Festival - Tikva 80 - (1963) - Fred Berk
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #5-MM 35251 [GAB3]-(1981L)-Y. Gabai
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
יונתן כרמון - כרמון - CD
מטמונים 3 - CD
רוקדים 76 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים 33 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רוקדים מס.146 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
?????: Also sung by Karmon Israeli Singers, Shoshana Damari, Ronit Ophir
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????