כנפי רוח - ירון אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2017
????/?: ירון אלפסי
?????: יצחק הכהן קוק
???: אביגיל עמר עוזיאל
????/?: ביני לנדאו
?÷?? ?????: Horati 2017
Hungaria 2017
Yenne 2017
רוקדים מס. 400
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
Dances taught Czechia 2018
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????