שורפת רחבות - דודו ברזילי, תמיר שלו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2016
????/?: דודו ברזילי, תמיר שלו
?????: דורון מדלי & רון ביטון
???: מאור שטרית
????/?: שלומי שבת
?÷?? ?????: ITH Seminar #47 with Tamir Shalev (2017)
רוקדים מס. 392 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 392 - CD
???? ??÷???? / ????: Bailarikud - France February 2017
Machola 2017 - San Diego
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????