פרח החיטה - שגיא עזרן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2017
????/?: שגיא עזרן
?????: מורין נהדר
???: פרסי
????/?: מורין נהדר
?÷?? ?????: Hungaria 2017
Sagi Azran Workshop, New York 2018
מחול השלום 2017
רוקדים מס. 386 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 386 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Mechol Hashalom 2017
Machola 2017 - San Diego
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????