אנעים זמירות - יונתן גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1960
????/?: יונתן גבאי
?????: יהודה החסיד
???: אפי נצר
????/?: מיקי רוזנבאום
?÷?? ?????: עמנואל מס. 8
רוקדים מס. 18
?÷?? ?????÷?: LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #4 - MM35097 [GAB4]-(1977)-Y. Gabai
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
רוקדים 21 - CD
רוקדים מס. 13 - קלטת שמע
?????: Also sung by Shuli Natan aka Nafshi Chanda
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????