שהשמש תעבור עלי - אמיר כץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1986
????/?: אמיר כץ
?????: יעקב גלעד
???: חנן יובל
????/?: ירדנה ארזי
?÷?? ?????: DVD-14th Machaneh Aviv (2009) with Eithan Mizrachi
הורה אביב DVD-2009
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
סדנה עם יואב אשריאל מס. 25\26\27
עמנואל מס. 8
עמנואל מס.209
רוקדים 282-לרקוד ביחד 3א DVD
?÷?? ?????÷?: CD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
מחול אירופה CD -2010
מטמונים 2 - CD
עמנואל מס. 8 - קלטת שמע
רוקדים 282 - CD
רוקדים 31 - CD
???? ??÷???? / ????: הורה אביב 2009
יחד 2009
מחול אירופה 2009
מחנה אביב 2009
ריקוד 2009
?????: Also sung by Avraham Fried, Shimon Taftah, sma Ahava Noshana
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????