ללא מילה - אור אשכנזי + ולנה אשכנזי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2016
????/?: אור אשכנזי + ולנה אשכנזי
?????: צפריר יפרח
???: צפריר יפרח
????/?: ציון גולן וינון בן דוד
?÷?? ?????: Gvanim 2017
Hora Shalom - With Oren Ashkenazi - Perth 2017
Polin Rokedet 2017
מחול השלום 2017
רוקדים מס. 408
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Mechol Hashalom 2017
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????