ניגון עלמא - עילי ספיאזק
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2016
????/?: עילי ספיאזק
?????: להקת עלמה
???: ליאור לינר
????/?: עלמה
?÷?? ?????: Carnival 2018
Ilay Szpiezak miscellaneous
מחול אירופה 2017
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Kochavim 2017
Machol Europa 2017
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????