לילה אקום - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2016
????/?: דודו ברזילי
?????: עידן אור גיא
???: ברק רוני & אדיר נדוף
????/?: אדיר נדוף
?÷?? ?????: Beketzev Acher 2017
Horaland 2016
ITH Seminar #48 with Dudu Barzilai (2017)
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Bailarikud - France February 2017
Dances Taught Machol Melbourne with Rafi & Dudu
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????