גודצקי צ'אצ'אק - רומני
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????????
???: 1987
????/?: רומני
?????: אין
???: יוגוסלביה
????/?: נגינה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
עמנואל מס. 2
עמנואל מס.224
פינג'אן 2002 - מיני מחנה
רוקדים מס. DVD 85
?÷?? ?????÷?: יוני כאר - מיני מחנה 2002 - CD
רוקדים 85 - CD
רוקדים 154 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????