דינה דינה - ירון מליחי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2016
????/?: ירון מליחי
?????: אבי אוחיון
???: אבי אוחיון
????/?: פייר טאסי
?÷?? ?????: Hilulim November 2016
ITH Seminar #47 with Tamir Shalev (2017)
Machol Merkaz 2019
Yoni Carr Mini Workshop 2016
רוקדים מס. 382 DVD
?÷?? ?????÷?:
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????