אינשאללה השנה - מיכאל ברזלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2016
????/?: מיכאל ברזלי
?????: אהוד דמארי
???: אהוד דמארי ויצחק וולדנר
????/?: יעקב שוואקי
?÷?? ?????: Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
Yad Beyad 2016
מחול אירופה 2017
רוקדים מס. 379 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 379 - CD
???? ??÷???? / ????: Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
Machol Europa 2017
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????