לנצח יחד - מיכאל ברזלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2016
????/?: מיכאל ברזלי
?????: שלמה ארצי
???: שלמה ארצי
????/?: שלמה ארצי, יובל בנאי
?÷?? ?????: Polin Rokedet 2017
Yad Beyad 2016
מחול אירופה 2017
מחול השלום 2017
רוקדים מס. 377 DVD
רוקדים מס. 388 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 377 - CD
רוקדים 388 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Mechol Hashalom 2017
Machol Europa 2017
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????