לאור חיוכך - שלום חרמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1953
????/?: שלום חרמון
?????: אמיתי נאמן
???: אמיתי נאמן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Hora Sheleg 2009
Camp Coleman 1999
כרמיאל 2007 DVD-USA
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
עמנואל מס. 1
עמנואל מס.304
רוקדים מס. DVD 58
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Sheleg 2009
LP-Brandeis Camp Institute: 16 Authentic Israeli Folk Dances - [BBI] MB2807
LP-Danze d’israele (1978) - Kol Aviv,Arion-FARN 1079, ARN 34404 - (1978)
LP-Israeli Folk Dances Volume 2 - IMF 7 - (1957) - Dvora Lapson
רוקדים 30 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Machol Italia 2013
זוז - דני בן-שלום - מלבורן 2009
רישום צעדים: Israeli Folk Dances LP7 - Issue 1 *
Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
?????: Also sung by Ron Eliran and TheodAlso sung by Bikel, Pesach Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????