אם מילים - ירון בן שמחון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2016
????/?: ירון בן שמחון
?????: שחר גולן
???: אהובה עוזרי
????/?: רעות נחום
?÷?? ?????: Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
ITH Seminar #45 with Yaron Ben Simchon (2016)
הילולים 2016
מחול מיאמי 2016
רוקדים מס. 405
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
ריקודים שנלמדו - מחול מיאמי 2016
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????