אגו - חגית פודמסקי והדרי ג'יבלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2016
????/?: חגית פודמסקי והדרי ג'יבלי
?????: ויילי וויליאם
???: פורד אנסליי
????/?: ווילי וויליאם
?÷?? ?????: Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
רוקדים מס. 376 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 376 - CD
???? ??÷???? / ????: Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????