השיר של מרים - איציק בן דהן + ירון אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2016
????/?: איציק בן דהן + ירון אלפסי
?????: מקורות
???: דבי פרידמן
????/?: אלה בירנבאום
?÷?? ?????: Hungaria 2016
Yoni Carr "Labour Day Weekend" 2017
מחול אביב 2016
רוקדים מס. 382 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 382 - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Merkaz 2016
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????