פשטו כבשים - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1953
????/?: יואב אשריאל
?????: מתתיהו שלם
???: מתתיהו שלם
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
עמנואל מס.114
רוקדים מס. DVD 27
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
?÷?? ?????÷?: LP-Dance Israel! (Toronto 3/63)-Dancecraft 123301(1968)T. Kermerman
LP-Souvenir From Israel - Tikva 148 - (1971) - Fred Berk
LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים 19 - CD
רוקדים 33 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????