יבורך היום - צבי הילמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1980
????/?: צבי הילמן
?????:
???: אברהם מינדלין
????/?:
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 12
רוקדים מס. 406
?÷?? ?????÷?: עמנואל מס. 12 - קלטת שמע
?????: Karmiel 1992-1st place
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????