בדרך אל העיר - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2015
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אבירם דרעי
???: אבירם דרעי
????/?: פייר טאסי
?÷?? ?????: Yenne 2017
מחול אביב 2016
מחול אירופה 2015
רוקדים מס. 400
?÷?? ?????÷?:
?????: The dance talks about love and conflict. Note: Shmulik GovAri Thanks to the IDC Dance Gathering, Hong Kong, August 26-28, 2018
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????