פונדק האהבה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1987
????/?: ישראל שיקר
?????: גילעד בן שך
???: עמליה רוזן
????/?: אפי ווייס
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
מחול אירופה 1987
מחול מיאמי 1998
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
עמנואל מס. 5
עמנואל מס.204
רוקדים מס. DVD 22
?÷?? ?????÷?: LP-Jerusalem 20 - 6/89 T007 [JER] - (1989) - Moshe Telem
LP-Sabras 4 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR4]
הורה כיף 29 - CD
ישראל שיקר 1988 - קלטת שמע
רוקדים 14 - CD
רוקדים מס. 67 - קלטת שמע
רוקדים מס. 79 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.67 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.79 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????