נגונו של יוסי - רעיה ספיבק
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????????????
???: 1959
????/?: רעיה ספיבק
?????: אהרון שפי
???: יוסי ספיבק
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
IFDI Kibud Vechavod
IFDI Shorashim Umasoret
IFDI Vesamachta Bechagecha
עמנואל מס.108
רוקדים מס. 32
?÷?? ?????÷?: LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Chassidic Dances, Kibbutz Style - Tikva 147 - (1973) - Fred Berk
LP-Debka Israeli Folk Dances - Tikva 100 - (1969L) - Fred Berk
LP-I Remember - Hadarim 4 - (1973) - Shlomo Bachar
LP-Lets Dance with Effy Netzer Vol. 2 - [NN2] MM 30741 - (1972) -
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 2 - זוגות מתחילים - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 30 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Kibbutz Style Chassidic Dances *
Debka Israeli Folk Dances *
Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
?????: Purim Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????