מנגינת הדרור - סעדיה עמישי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1979
????/?: סעדיה עמישי
?????: יעקב אורלנד
???: מרדכי זעירא
????/?: אופירה גלוסקא
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2011
Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM15
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
הורה כיף 1990
מחול אביב DVD 2004
מחול אירופה 1995
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1989
עמנואל מס. 2
עמנואל מס. 35
עמנואל מס.303
רוקדים מס. 31
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 72 (W146)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 88 (W194)
?÷?? ?????÷?: LP-Aviv: Folkdances of Israel For Educational Purposes - Momo #2 [Aviv]
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
מחול אביב 2004 - CD
רוקדים 21 - CD
רוקדים 36 - CD
רוקדים מס. 34 - קלטת שמע
רוקדים מס.146 - קלטת שמע
רוקדים מס.194 - קלטת שמע
ריקודי סעדיה עמישי - CD
ריקודי עם ישראלים חדשים 1991 חלק 1 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????