הנה לנו ניגון יש - יונתן גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ??????????
???: 1969
????/?: יונתן גבאי
?????: מקורות
???: עממי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2012
Camp Coleman 2000
IFDI Kibud Vechavod
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
רוקדים מס. DVD 78
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
רוקדים 78 - CD
רוקדים 30 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: זוז - דני בן-שלום - מלבורן 2009
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????