חביבי - ירון אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 2014
????/?: ירון אלפסי
?????: חיים אוליאל, מיכה ביטון
???: עממי
????/?: חיים אוליאל
?÷?? ?????: Horati 2017
Hungaria 2014
מחול אביב 2018
רוקדים מס. 366 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 366 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
Dances Taught Camp Bitnua 2014
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????