עוד ישמע - יונתן גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1975
????/?: יונתן גבאי
?????: נישואין 7 ברכות
???: רבי שלמה קרליבך
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
עמנואל מס. 8
עמנואל מס.106
עמנואל מס.212
רוקדים מס. 16
?÷?? ?????÷?: LP-Haprachim - Nevofoon 15030 [HAP] Gert-Jan van Ammerkate -
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
עמנואל מס. 8 - קלטת שמע
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances taught Czechia 2018
Dances Taught Machol Italia 2013
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
?????: Jeremiah 33:10-11, Also sung by Rabbi Shlomo Carlebach
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????